TIN TỨC

NGÀNH SỢI TĂNG TRƯỞNG

Mặc dù không đáp ứng đúng và đủ cho ngành dệt may trong nước, song ngành sợi Việt Nam liên tục tăng trưởng, mở rộng xuất khẩu trong nhiều năm...