Công nghệ

CÔNG NGHỆ

Đông Khánh áp dụng công nghệ phối trộn Bông EFS của Mỹ nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào, kiểm soát tồn kho nguyên liệu và phối trộn Bông giữ vững ổn định chất lượng từ khâu bán thành phẩm đến thành phẩm đầu ra. Bên cạnh đó, kết hợp với đầu tư máy HVI, máy AFIS kiểm soát chất lượng nguyên liệu và bán thành phẩm giúp tối ưu hóa dây chuyền công nghệ kéo sợi của Công ty.