Dây chuyền tự động hóa

DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG HÓA

 Công ty chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 cùng công cụ 5S kết hợp với hệ thống ERP – AX Dynamic nhằm nâng cao sự kiểm soát chất lượng và đồng bộ hóa trong từng sản phẩm.